Werkwijze

Psychotherapie

Zijn er op enkele levensgebieden dingen waar u tegen aanloopt, herkent u patronen bij u zelf waarvan u niet weet waarom u het doet en waar het vandaan komt, zijn er klachten die maar niet verminderen en waarvan u denkt dat uw levensgeschiedenis er iets mee te maken heeft, dan zou psychotherapie voor u een goede behandelmethode kunnen zijn met als doel een betere kwaliteit van leven te bereiken. Psychotherapie in deze praktijk zal vanuit een psychoanalytisch kader zijn met de de mogelijkheid van 1 wekelijkse psychotherapie, 2 wekelijkse psychoanalytische psychotherapie of de intensievere analyse. Overigens geldt hiervoor dat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars. Een analyse wordt door geen verzekeraar vergoed. De kosten voor de intakezittingen (3 in totaal) betreffen 140 euro per keer, de kosten voor psychotherapie, en psychoanalytische psychotherapie zijn 100 euro per zitting van 45 minuten, voor analyse is nader over een te komen.

De aanmelding voor psychotherapie kan plaatsvinden door mail (j.vanderspek@casema.nl) en per telefoon (mobiele tel nr. 06-54367446) op maandag, en donderdag van 18.00-18.30 en vrijdag van 12.00-12.30.

Relatietherapie

Hebt u relatie problemen, lukt het niet te praten als partners over dingen die u belangrijk vindt o.a. in de relatie, krijgen u en uw partner steeds ruzie terwijl u beiden dat niet wilt, dan is partner relatie therapie op zijn plaats. De 1e aanmelding (als bovenstaand) voor relatietherapie door u en uw partner stel ik voor een oriënterend of kennismakingsgesprek te doen om te kijken of het voor u beiden voldoende goed klikt. Indien dat zo is, zullen er 1 a 2 intakegesprekken zijn en zullen we aan het eind daarvan een geschatte duur van de therapie (en kosten) afspreken. U hoeft (beiden) niet verwezen te worden daar ik uitsluitend zelf betalende relatietherapietrajecten zal doen. De kosten voor 1 zitting van 1 uur partnerrelatietherapie zijn 150 euro.

Leertherapie

De 1e aanmelding voor leertherapie kan plaatsvinden door mail ( j.vanderspek@casema.nl) en per telefoon (mobiele tel nr. 06-54367446) op maandag, woensdag of donderdag van 18.00-18.30.

Artsen in opleiding tot psychiater, psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog of psychologen in opleiding tot psychotherapeut en verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist, kunnen zich aanmelden voor leertherapie in het kader van hun opleiding. Een oriënterend- of kennismakingsgesprek kan plaats vinden om te kijken of u denkt dat de leertherapie voldoende prettig en veilig zal kunnen plaatsvinden, voorwaarden die nodig zijn om in een dergelijk proces het vak te kunnen leren en persoonlijke groei door te maken. Als dat zo is dan zal ik u vragen een biografie te schrijven als intake en kunnen we daarna starten met de leertherapie. Zoals waarschijnlijk bekend is, wordt de leertherapie in 1e instantie voorgeschoten door degene die de leertherapie krijgt en vervolgens vergoed door de betreffende opleiding. De kosten voor leertherapie per zitting van 45 minuten zijn 100 euro.

Supervisie 

Ook de 1e aanmelding voor supervisie voor psychotherapie opleiding, kind en jeugd en volwassenen, of supervisie voor systeemtherapie opleiding kan plaatsvinden door mail j.vanderspek@casema.nl) en per telefoon (mobiele tel nr. 06-54367446) op maandag, woensdag en donderdag tussen 18.00-18.30. Voor de supervisie worden bij overeenkomen van de supervisie ook de betalingswijze afgesproken en wel of de rekening direct naar de opleiding gaat of naar de supervisant. De kosten voor supervisie zijn per zitting van 45 minuten 100 euro. Natuurlijk zijn hulpverrleners die op eigen titel supervisie willen ook van harte welkom.