Psychotherapieën

Psychotherapie, psychoanalytische psychotherapie en analyse

Is er of zijn er op één of enkele levensgebieden dingen waar u tegen aanloopt, herkent u patronen bij u zelf waarvan u niet weet waarom u het doet maar waar u last van hebt, zijn er klachten die maar niet verminderen en waarvan u denkt dat uw levensgeschiedenis er iets mee te maken heeft, dan zou psychotherapie voor u een goede behandelmethode kunnen zijn met als doel een betere kwaliteit van leven te bereiken. Psychotherapie in deze praktijk zal vanuit een psychoanalytisch kader zijn met de mogelijkheid van 1 wekelijkse psychotherapie, 2 wekelijkse psychoanalytische psychotherapie of de intensievere analyse. 

De aanmelding voor psychotherapie, psychoanalytische psychotherapie en analyse kan plaatsvinden door mail (j.vanderspek@casema.nl) of per telefoon (mobiele tel nr. 06-54367446) op maandag, woensdag en donderdag van 18.00-18.30. Overigens is het zo dat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars. Een analyse wordt door geen verzekeraar vergoed.

Relatietherapie

Hebt u relatie problemen, lukt het niet te praten als partners over dingen die u belangrijk vindt o.a. in de relatie, krijgen u en uw partner steeds ruzie terwijl u beiden dat niet willen, dan is partner relatie therapie op zijn plaats. De 1e aanmelding (als bovenstaand) voor relatietherapie door u en uw partner stel ik voor een oriënterend of kennismakingsgesprek te doen om te kijken of het voor u beiden voldoende goed klikt. Indien dat zo is, zullen er 1 a 2 intakegesprekken zijn en zullen we aan het eind daarvan een geschatte duur van de therapie (en kosten) afspreken. U hoeft (beiden) niet verwezen te worden daar ik uitsluitend zelf betalende relatietherapietrajecten zal doen.