Leertherapie

Leertherapie

De 1e aanmelding voor leertherapie kan plaatsvinden door mail ( j.vanderspek@casema.nl) of per telefoon (mobiele nr. 06-54367446) op maandag, woensdag en donderdag van 18.00-18.30.

Artsen in opleiding tot psychiater, psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog of psychologen in opleiding tot psychotherapeut en verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist, kunnen zich aanmelden voor leertherapie in het kader van hun opleiding. Een oriënterend- of kennismakingsgesprek kan plaats vinden om te kijken of u denkt dat de leertherapie voldoende prettig en veilig zal kunnen plaatsvinden, voorwaarden die nodig zijn om in een dergelijk proces het vak te kunnen leren en persoonlijke groei door te maken. Als dat zo is dan zal ik u vragen een biografie te schrijven als intake en kunnen we daarna starten met de leertherapie. Zoals waarschijnlijk bekend is, wordt de leertherapie in 1e instantie voorgeschoten door degene die de leertherapie krijgt en vervolgens vergoed door de betreffende opleiding. 

Supervisie 

Ook de 1e aanmelding voor supervisie voor psychotherapie opleiding, kind en jeugd en volwassenen, of supervisie voor systeemtherapie opleiding kan plaatsvinden door mail j.vanderspek@casema.nl) of per telefoon (mobiele tel nr. 06-54367446) op maandag van 13.00-13.30, woensdag van 8.00-8.30, of donderdag 17.30-18.00. Voor de supervisie worden bij overeenkomen van de supervisie ook de betalingswijze afgesproken en wel of de rekening direct naar de opleiding gaat of naar de supervisant.